சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு

விண்ணளாவும்  தொழிற்சாலைகள் 
விடுகின்ற கழிவுக் காற்றால் 
ஓசோன் புள்ளி உருவெடுத்து இருப்பதாலே
அருக்கன் மண்டலமோ அனல் காற்று தருகிறது 
தொழிற்சாலை கழிவு நீரும் 
தோல் பதனிடும்கழிவுநீரும் 
நதிகளில் கலந்து கடலில் கலப்பதாலே 
அழிகிறது கடலினங்கள் கடமை குறைவாலே 
குடியிருக்கும் வீதிகளில் குவியல் குவியலாக 
குப்பைகளைச் சேர்ப்பதாலே 
கொசு இனங்கள் பெருக்கெடுத்து 
கொடிய நோய் வளர்கிறது 
சமுதாயமே ! சமூக சேவகர்களே !
கழிவு நீரை கால்வாயிட்டு வெளியேற்றி 
குப்பையை அகற்றி கொடிய கிருமிகளை வெளியேற்றி 
கொசுக்களை விரட்டி குடிநீரைப் பேணிக் காத்து 
வீதிகள் தோறும் சுற்றுச்சூழல் முகாமிட்டு 
மாசுபடாதிருக்க மரங்கள் வளர்த்து 
சுகாதாரம் பேணிக் காப்போம்  சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்போம்.     
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s